ccsc-clients-from-Malaysia ccsc-visual-check-before-packing MT-test-for-body ccsc-wellhead-production-base UT-test-for-body hardness-test-bvi-tpi ccsc-designer ccsc-packing-cases choke manifold ccsc-wellhead-production-base-2 platform offshore drilling equipments plug-valve-manifold-in-north-america CCSC FRAC HEAD 3-head-burner-boom offshore-oil-gas-equipment-solutions sand filter sand catcher hammer union plug valve CCSC FRAC TREE pup joint flowline pipe surface safety valve CCSC OFFSHORE WELL TEST well-test-burner-head frac-tree-in-north-america drilling choke manifold flow-line-pipe-in-north-america hydraulic-test ccsc-clients-from-thailand subsea-wellhead-connector shale gas frac valve well testing surface safety valve grease-injection-for-plug-valve ccsc-frac-valves ccsc-well-testing-multiphase-flow-meter

Wellhead Control Panel for Turkey

29 Apr 2022

         Wellhead Control Panel is also called Wellhead Safety Control System, WHCP for short, or Wellhead Christmas Tree Control Station, or CTCS for short. It is an important equipment in oil and gas production and is widely used in oil and gas production and surface well testing and measurement operations.

When the wellhead control panel is used in conjunction with the surface safety valve, we call it the wellhead safety control system or emergency shutdown system or (ESD) emergency shutdown device.

          Usually,the main function of the wellhead control panel is to control the wellhead Christmas tree safety valve(SSV), (MSSV)Master surface safety valve,(WSSV)Wing surface safety valve,(DHSV)downhole safety valve, (DHCV)downhole control valve,wellhead surface safety valve(SSV),(SCSSV)Surface controlled subsurface safety valve,(SDV)shutdown valve,(ESDV)wellhead surface emergency shut-down valve, etc. That is to say, it is a safety valve control system, which is widely used in land onshore Oil and gas production or surface well testing operations on offshore drilling platforms, etc.

          The wellhead control panel plays an important role in the safe production of oil and gas wells in land deserts and offshore platforms. It can effectively prevent or reduce oil and gas well accidents, and can also prevent or reduce hydrocarbon emissions to the atmosphere or the surrounding environment. Whether in accordance with government regulations or in accordance with domestic and foreign oilfield safety production regulations, the oilfield wellhead safety control panel is one of the indispensable main control systems for oilfield safety production and transportation.

         Recently, a batch of our wellhead control panels, the wellhead safety control system has been successfully completed, and will be sent to Turkey. The wellhead control panel emergency shutdown system we provide this time includes wellhead control panels, ESD remote control panels and wellhead hydraulic surface safety valves , The whole set of equipment will be operated by the ground test service in the oil field.

  

  

  

          The specifications of the ground safety valve are 3-1/16”10000PSI and 3-1/16”15000PSI, the material of the wellhead control panel is made of stainless steel, and all the internal parts are made of internationally renowned brands, which ensures the excellent performance of the product.

         We have delivered our wellhead control panels and surface safety valves to our Turkish customers many times, and we have received recognition and praise from our customers.

          We have 20 years of production experience for wellhead safety control system, wellhead control panel, wellhead surface safety valve, emergency shutdown system, as for wellhead control panel surface safety valve we are professional. We are worthy of your trust.

Video of Wellhead Control Panel for Turkey​

►türkiye için kuyu başı kontrol paneli

Wellhead Control Panel, Wellhead Safety Control System, kısaca WHCP veya Wellhead Christmas Tree Control Station veya kısaca CTCS olarak da adlandırılır. Petrol ve gaz üretiminde önemli bir ekipman olup, petrol ve gaz üretiminde ve yüzey kuyusu test ve ölçüm işlemlerinde yaygın olarak kullanılmaktadır.

Kuyu başı kontrol paneli, yüzey emniyet valfi ile birlikte kullanıldığında, kuyu başı güvenlik kontrol sistemi veya acil kapatma sistemi veya (ESD) acil kapatma cihazı diyoruz.

Kuyu başı kontrol panelinin ana işlevi, kuyu başı Noel ağacı emniyet valfini, kuyu içi emniyet valfini, kuyu başı yüzeyi emniyet valfini, kuyu başı yüzeyi acil kapatma valfini vb. kontrol etmektir. Yani, bir emniyet valfi kontrol sistemidir, karada petrol ve gaz üretiminde veya açık deniz sondaj platformlarında yüzey kuyusu test işlemlerinde yaygın olarak kullanılmaktadır.

Kuyu başı kontrol paneli, kara çöllerinde ve açık deniz platformlarında petrol ve gaz kuyularının güvenli bir şekilde üretilmesinde önemli bir rol oynamaktadır. Petrol ve gaz kuyusu kazalarını etkili bir şekilde önleyebilir veya azaltabilir ve ayrıca atmosfere veya çevredeki çevreye hidrokarbon emisyonlarını önleyebilir veya azaltabilir. İster hükümet yönetmeliklerine uygun ister yerli ve yabancı petrol sahası güvenlik üretim yönetmeliklerine uygun olsun, petrol sahası kuyu başı güvenlik kontrol paneli, petrol sahası güvenlik üretimi ve nakliyesi için vazgeçilmez ana kontrol sistemlerinden biridir.

Yakın zamanda kuyu başı kontrol panellerimizin bir kısmı, kuyu başı güvenlik kontrol sistemi başarıyla tamamlanmış olup, Türkiye'ye gönderilecektir. Bu sefer sağladığımız kuyu başı kontrol paneli acil kapatma sistemi, kuyu başı kontrol panelleri, ESD uzaktan kumanda panelleri ve kuyu başı hidrolik yüzey emniyet valflerini içerir, Tüm ekipman seti petrol sahasındaki zemin test servisi tarafından çalıştırılacaktır.

Toprak emniyet valfinin özellikleri 3-1/16”10000PSI ve 3-1/16”15000PSI'dir, kuyu başı kontrol panelinin malzemesi paslanmaz çelikten yapılmıştır ve tüm iç parçalar uluslararası üne sahip markalardan yapılmıştır. ürünün mükemmel performansını garanti eder.

Kuyubaşı kontrol panellerimizi ve yüzey emniyet valflerimizi birçok kez Türk müşterilerimize teslim ettik ve müşterilerimizden takdir ve övgü aldık.

Kuyubaşı emniyet kontrol sistemi, kuyubaşı kontrol paneli, kuyu başı yüzey emniyet valfi, acil kapatma sistemi için 20 yıllık üretim tecrübemiz var, kuyubaşı kontrol paneli yüzey emniyet valfi konusunda profesyoneliz. Güveninize layıkız.

 

All rights reserved, Copyrights@ccscpetro.2022      Contact: Wechat & WhatsApp:   +86 13764749879       clarkgyx@qq.com

Powered By ccsctech.com © 2022